Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.146.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Nakło

Zarządzenie Nr.OR.0050.146.2020
Wójta Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia  20 stycznia  2020 r.  

 

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej , oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego w miejscowości Nakło.

              

            Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U  z 2019 r. poz. 1815 ze zm.), oraz art.67 ust.1 i 2 pkt.1  ustawy  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (tj. Dz. U z 2019 r. poz.1924 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U z 2014 r. poz.450) zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się  cenę wywoławczą  dla nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr :

681/20 o pow. 0.0790 ha   obręb  Nakło     cena wywoławcza   45 000 zł

 

§ 2

 

Ustala się 10 % wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.146.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Nakło.pdf