Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.147.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło

Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr.OR.0050.147.2020
W Ó J T A  G M I N Y  T A R N Ó W  O P O L S K I
z dnia  20 stycznia  2020 r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu  nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości  Nakło.

 

Na podstawie art.30 ust 1i2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (tj. Dz.U z 2019 poz.1815 ze zm. ) oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz U z 2019 r. poz.1924 ze zm.)

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza , co następuje :

 

                                                                                      § 1

 

              Ogłasza się wykaz nieruchomości  niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego  w miejscowości Nakło, wykaz ten stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

              Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gospodarki Terenowej i Inwestycji.

 

                                                                                     § 3

 

               Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.147.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Nakło.pdf