Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.148.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Kąty Opolskie

Zarządzenie Nr.OR.0050.148.2020
Wójta Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia  20 stycznia  2020 r.  

 

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej , oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości  Kąty Opolskie .

              

            Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815 ze zm.), oraz art.67 ust.1 i 2 pkt.1  ustawy  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. jednolity tekst (Dz.U z 2019 r.poz.1924  ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U z 2014 r. poz.450) zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala  się cenę wywoławczą  dla nieruchomości  oznaczonej działką nr :

 

213  o pow.0,1070ha        cena wywoławcza     298  000 zł              

 

§ 2

 

Ustala się 10 % wadium dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.148.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, oraz ustalenia wadium dla nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargo ustnego w miejscowości Kąty Opolskie.pdf