Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.149.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie

Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr OR.0050.149.2020
W Ó J T A  G M I N Y  T A R N Ó W  O P O L S K I

z dnia  20 stycznia  2020 r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży  w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości  Kąty Opolskie.               

 

               Na podstawie art.30 ust 1i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z  2019 r. poz. 1815 ze zm.) oraz art.35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2019 r. poz. 1924 ze zm.)

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza , co następuje :

 

                                                                      § 1

 

Ogłasza się wykaz na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kąty Op, wykaz ten stanowi integralną część niniejszego zarządzenia 

 

                                                                     § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej.

 

                                                                    § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                       Wójt Gminy Tarnów Opolski

                                                                     Krzysztof Mutz

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.149.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Kąty Opolskie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2020
  przez: Urszula Konieczny
 • opublikowano:
  20-01-2020 13:19
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 09:53
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 94
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: