Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r. z dnia 22.01.2020 r.

Zaproszenie do konsultacji społecznych
 

Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.”

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r.”

 1. Harmonogram konsultacji,

Konsultacje zostaną rozpoczęte w dniu 22.01.2020 r. i zostaną zakończone w dniu  12.02.2020 r.

 1. Adresaci konsultacji,

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Tarnów Opolski, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszar ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 1. Forma konsultacji,

Pisemna, papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6), pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.tarnowopolski.pl)

 1. Miejsce konsultacji,

Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, adres e-mail: ug@tarnowopolski.pl.

 1. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji,

Urząd Gminy Tarnów Opolski, Referat Zamówień Publicznych i Promocji, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski.

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
/.../ Czesław Bargiel

PDFZaproszenie do konsultacji społecznych.pdf

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2020 r..pdf

DOCFormularz konsultacji.doc 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2020
  przez: Czesław Bargiel
 • opublikowano:
  22-01-2020 10:18
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  22-01-2020 10:37
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 211
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: