Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.151.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020 2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów

Zarządzenie Nr OR.0050.151.2020
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 22 stycznia 2020 r.
 

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248) zarządzam, co następuje:


§ 1. Na rok szkolny 2020/2021 ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym/ uzupełniającym

20 luty –  6 marca 2020 r.

8 –  15 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/ uzupełniającym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

do 24 marca 2020 r.

do 2 czerwca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27 marca 2020 r.

5 czerwca 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30 marca  – 7 kwietnia 2020 r.

8 – 15 czerwca 2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.

17 czerwca 2020 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Wójt Gminy Tarnów Opolski
-/.../-
Krzysztof Mutz

PDFZarządzenie Nr OR.0050.151.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020 2021 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów.pdf