Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.152.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego położo

Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr OR.0050.152.2020
W Ó J T A  G M I N Y  T A R N Ó W  O P O L S K I

  z dnia  27  stycznia  2020 r.

 

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego   położonego miejscowości  Przywory.

                                                       

                 

               Na podstawie art.30 ust 1i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz.U z 2019 r. poz.1815 ze zm.) oraz  art.37 ust.2 pkt 5  ustawy o gospodarce nieruchomościami( Dz. U z 2019 r. poz. 1924 ze zm.)

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza , co następuje :

 

                                                                      § 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości  oznaczonych działką nr 1484/194 o pow.0,1890 ha , 1507/194 o pow.0,1706 ha km 1 obręb  Przywory w drodze bezprzetargowej  dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgi wieczyste nr OP1O/00105825/0

                                                                     § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji.

                                                                    § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.152.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego położo.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2020
  przez: Urszula Konieczny
 • opublikowano:
  27-01-2020 14:04
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  27-01-2020 14:55
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 78
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: