Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Zostaje uruchomiony proces, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie opinii w sprawie przystąpienia do opracowania uchwały w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Celem konsultacji społecznych jest zasięgnięcie opinii organizacji pozarządowych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Tarnów Opolski, których cele statutowe związane są w/w uchwałą. {C}{C}

Opinie należy nadsyłać w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia konsultacji do tut. Urzędu w kopercie z napisem: Opinia w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opracowania  projektu uchwały budżetowej na rok 2014, lub drogą elektroniczną na adres ug@tarnowopolski.pl
 

DOCProjekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia przystąpienia do opraowania projektu uchwały budżetowej.doc
DOCPROJEKT BUDŻETU 14 OK.doc
PDFWieloletnia prognoza finansowa.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Knapik
Data wytworzenia: 2013-11-20
 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2013
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  20-11-2013 11:33
  przez: Dominika Urbańczyk
 • zmodyfikowano:
  28-07-2015 10:52
  przez: Jolanta Bioły
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1877
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: