Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019-2020

PROJEKT

UCHWAŁA NR XVI/……/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 24 lutego 2020 r.

 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019/2020, w wysokości:

  1. olej napędowy          5,00 zł;
  2. benzyna                      5,10 zł;
  3. autogaz                       1,95 zł.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019-2020.pdf