Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządznie Nr 0050.165.2020 w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie Nr OR.0050.165.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 24 lutego 2020 r.

 

w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze gminy Tarnów Opolski miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są:

 

Sołectwo Kąty Opolskie  - jedna tablica ogłoszeń i jedna gablota ogłoszeniowa przy kościele. Trzy oszklone wiaty autobusowe: jedna przy ul. Kościelnej, dwie   przy drodze wojewódzkiej nr 423.

Sołectwo Kosorowice        - dwie gabloty ogłoszeniowe przy ulicy Opolskiej.

Sołectwo Miedziana          - dwie oszklone wiaty autobusowe przy ulicy Wiejskiej.

Sołectwo Nakło                 - oszklona przestrzeń budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Przedszkolnej l.

Sołectwo Przywory          - trzy oszklone wiaty autobusowe: jedna przy ulicy Wiejskiej (w okolicy Przedsiębiorstwa PTI), dwie przy ulicy Krapkowickiej w okolicy Oddziału Gimnazjalnego).

Sołectwo Raszowa             - jeden słup ogłoszeniowy i dwie oszklone wiaty autobusowe przy ulicy Ozimskiej.

Sołectwo Walidrogi           - dwie oszklone wiaty autobusowe przy ulicy Opolskiej.

Sołectwo Tarnów Opolski - dwa słupy ogłoszeniowe: jeden przy ulicy Dworcowej, jeden przy ulicy Klimasa na parkingu przed kościołem. Jedna tablica ogłoszeń przy ulicy Klimasa obok przystanku autobusowego. Trzy oszklone wiaty autobusowe: jedna przy ulicy Dworcowej, dwie przy ulicy Klimasa.

 

§ 2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód.

§ 3. Właściwy komitet wyborczy obowiązany jest usunąć w terminie 30 dni od dnia wyborów plakaty i hasła wyborcze wywieszone w celu prowadzenia kampanii wyborczej. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną usunięte na ich koszt.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.165.2020 z dnia 24.02.2020 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta.pdf