Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.164.2020 z dnia 31.01.2020 w sprwie ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza

  Zarządzenie nr 0050.164.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 31.01.2020

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych
dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu
emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2020 roku

 

Na podstawie z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 pkt 1) lit. a i ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, ze zm.), art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.), uchwały  nr XIV.108.2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2019 roku.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl, w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski  www.tarnowopolski.pl

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Referatowi Zamówień Publicznych i Promocji

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.164.2020 z dnia 31.01.2020 w sprwie ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.pdf