Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała.XVI.125.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Przywory

Uchwała Nr XVI/125/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24 lutego 2020 r.

 

w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych
w  miejscowości  Przywory

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9  lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990br. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z  2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje :

§ 1. Wyraża się  zgodę na nieodpłatne nabycie  nieruchomości na rzecz Gminy Tarnów Opolski  oznaczonych  działkami nr  1721/517 o pow. 0,0049 ha, nr 1722/517 o pow. 0,0105 ha, nr 1304/516 o pow. 0,0087 ha, km 3 obręb Przywory, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę  wieczystą
Nr OP1O/00011132/9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


dr Rudolf Urban

 

 

PDFUchwała.XVI.125.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Przywory.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-02-2020
  przez: Urszula Konieczny
 • opublikowano:
  26-02-2020 13:47
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  26-02-2020 14:41
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 22
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: