Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XVI.125.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Przywory

Uchwała Nr XVI/125/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24 lutego 2020 r.

 

w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych
w  miejscowości  Przywory

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9  lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990br. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z  2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje :

§ 1. Wyraża się  zgodę na nieodpłatne nabycie  nieruchomości na rzecz Gminy Tarnów Opolski  oznaczonych  działkami nr  1721/517 o pow. 0,0049 ha, nr 1722/517 o pow. 0,0105 ha, nr 1304/516 o pow. 0,0087 ha, km 3 obręb Przywory, dla których Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę  wieczystą
Nr OP1O/00011132/9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


dr Rudolf Urban

 

 

PDFUchwała.XVI.125.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Przywory.pdf