Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała.XVI.133.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w gmine Tarnów Opolski na rok szkolny 2019-2020

Uchwała Nr XVI/133/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019/2020
 

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2019/2020, w wysokości:

1) olej napędowy 5,00 zł;

2) benzyna 5,10 zł;

3) autogaz 1,95 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


dr Rudolf Urban

 

 

PDFUchwała.XVI.133.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w gmine Tarnów Opolski na rok szkolny 2019-2020.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-02-2020
  przez: Emilia Steciów -Dzideczek
 • opublikowano:
  26-02-2020 14:08
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  26-02-2020 14:18
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  BOOS
  odwiedzin: 16
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: