Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.278.2014 Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 17 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację  w roku 2014 zadań w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.278.2014 w sparwie ogłoszenia wyników otawrtego konkursu ofer na realizację zadań publicznych.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dominika Urbańczyk
Data wytworzenia: 2014-02-17

 

 
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  17-02-2014
  przez: Dominika Urbańczyk
 • opublikowano:
  17-02-2014 15:55
  przez: Dominika Urbańczyk
 • zmodyfikowano:
  22-05-2015 09:17
  przez: Dominika Urbańczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 1702
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: