Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.174.2020 z dnia 12.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w miejscowości Walidrogi

Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr OR.0050.174.2020
W Ó J T A  G M I N Y  T A R N Ó W  O P O L S K I

z dnia  12  marca  2020 r.

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości  w miejscowości  Walidrogi.

                                                                 

               Na podstawie art.30 ust 1i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz  art.13  ustawy o gospodarce nieruchomościami( Dz. U z 2019 r. poz. 1924 ze zm.)

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza , co następuje :

                                                                      § 1

 

Wyraża się zgodę na użyczenie nieruchomości  oznaczonej działką nr 735/109 o pow.0,2920  ha  km 1 obręb  Walidrogi   dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgi wieczyste nr OP1O/00141251/9

 

                                                                     § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji.

 

                                                                    § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.174.2020 z dnia 12.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości w miejscowości Walidrogi.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2020
  przez: Urszula Konieczny
 • opublikowano:
  12-03-2020 09:20
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  12-03-2020 12:30
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 78
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: