Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.175.2020 z dnia 12.03.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w miejscowości Walidrogi

Z A R Z  Ą D Z E N I E   Nr.OR.0050.175.2020
W Ó J T A  G M I N Y  T A R N Ó W  O P O L S K I

z dnia  12 marca  2020 r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  użyczenie w miejscowości  Walidrogi.

 

               Na podstawie art.30 ust 1i2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz.U z 2019 r.  poz.506 ze zm.) oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (D.  U z 2019 r.  poz. 1924 ze.zm.)

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza , co następuje :
 

                                                                      § 1

 

Ogłasza  się wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w  użyczenie   ,  wykaz ten stanowi integralną część niniejszego zarządzenia 

 

                                                                     § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi  Gospodarki Terenowej i Inwestycji.

 

                                                                    § 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.175.2020 z dnia 12.03.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w miejscowości Walidrogi.pdf