Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.171.2020 z dnia 05 marca 2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki

Zarządzenie Nr OR.0050.171.2020

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 5 marca 2020 r.

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki

 

Działając na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Nr 43/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:
 

§ 1.Powołuję Pana Michała Huenigera na koordynatora gminnego ds. informatyki.


§ 2. Zadania koordynatora gminnego ds. informatyki określone są w załączniku nr 3
do Uchwały Nr 43/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Tarnów Opolski.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                 /-/ Krzysztof Mutz

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.171.2020 z dnia 05 marca 2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2020
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  12-03-2020 12:48
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  12-03-2020 12:58
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 71
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: