Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

UWAGA

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim zmienia sposób obsługi osób zainteresowanych.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych oraz osób indywidualnych przyjmowane są:

- drogą mailową na adres

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski,

- faxem pod nr tel. 77 4 644 282

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji należy przesłać najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00

Zgłoszenia przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie wymagają podpisu elektronicznego. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Jeśli przesłane dokumenty będą kompletne (w przypadku dokonywania zgłoszenia przez osobę upoważnioną, dołączono skan upoważnienia, a zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej zawiera odręczny podpis) i nie zawierają błędów formalnych, zgłoszenie zostanie przyjęte, wydrukowane i wprowadzone do systemu.

Urzędnik Wyborczy Gminy Tarnów Opolski Pani Dorota Pawłowska kom. 887 643 311.

W sprawach bieżących prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77 46 40 854.

DOCDRUK - Zgłoszenie kandydata na członka OKW.doc

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2020
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  13-03-2020 08:17
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  01-04-2020 13:44
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 147
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: