Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski - chodnik w Miedzianej

Tarnów Opolski, 2006-02-03
GT-OŚ-DŚ 7627/06/2005

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski

 

Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 02.02.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1172 O Ozimek – Przywory wraz z odwodnieniem w m. Miedziana”.

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małgorzata Łukomska
data wytworzenia: 03.02.2006