Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -złoza Przywory obszar górniczy nr 6

                                                          Tarnów Opolski, 2006-02-03

GT-OŚ-DŚ. 7627/03/2006

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 17-02-2006r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych, Opole, ul. Kardynała Kominka 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża PRZYWORY – obszar górniczy nr 6.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim.

                                                                                            Tarnów Opolski, 2006-06-30


GT-OŚ-DŚ 7627/03/06

ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu, ul. Kard. B. Kominka 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża PRZYWORY – obszar górniczy nr 6.
Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 2 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małgorzata Łukomska
data wytworzenia: 03.03.2006r.