Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.177.2020 z dnia 27.03.2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019

Zarządzenie Nr OR 0050. 177.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia  27  marca  2020 roku

w sprawie  przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 i informacji o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Przedstawiam Radzie Gminy Tarnów  Opolski i  Regionalnej  Izbie Obrachunkowej w Opolu:

  1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. Informacje o stanie mienia Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.177.2020 z dnia 27.03.2020 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych.pdf (328,51KB)

Załączniki :
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050.177.2020.pdf (737,34KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.177.2020.pdf (219,98KB)
PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR 0050.177.2020.pdf (175,50KB)
PDFCZĘŚĆ TABELARYCZNA.pdf (4,17MB)