Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XVII/138/2020 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”

UCHWAŁA NR XVII/138/2020

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 30 marca 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz w związku z Założeniami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętymi przez Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011 r. oraz uchwałą Nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. Rady Ministrów w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji aktualizację „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PDFUchwała XVII/138/2020 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-03-2020
  przez: Rudolf Urban
 • opublikowano:
  01-04-2020 11:20
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  01-04-2020 11:23
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 67
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: