Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XVII/139/2020 w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała  XVII/139/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 30 marca 2020 roku

 

w sprawie funduszu sołeckiego

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w roku budżetowym 2021.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PDFUchwała XVII/139/2020 w sprawie funduszu sołeckiego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-03-2020
  przez: Rudolf Urban
 • opublikowano:
  01-04-2020 11:29
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  01-04-2020 11:33
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 84
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: