Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała XVII/139/2020 w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała  XVII/139/2020
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 30 marca 2020 roku

 

w sprawie funduszu sołeckiego

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 2 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w roku budżetowym 2021.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PDFUchwała XVII/139/2020 w sprawie funduszu sołeckiego.pdf