Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 30.03.2020 r.

PDFImienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 30.03.2020 r..pdf

Imienny wykaz głosowań radnych
Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XVII/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

Głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy o rozszerzenie porządku obrad (16:23)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Jan Czech, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Teodor Okos, Rudolf Urban, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Andrzej Mateja
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach (16:24)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Jan Czech, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Teodor Okos, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Andrzej Mateja
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (16:24)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Jan Czech, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Ewa Szymik.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rudolf Urban
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Andrzej Mateja
Głosowanie nad poprawką do projektu uchwały (dot. zapisu w paragrafie 2) (16:26)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Jan Czech, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Andrzej Mateja
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (16:27)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Joanna Woszek, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Jan Czech, Rafał Zmuda, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Andrzej Mateja
Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”. (16:27)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Jan Czech, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Andrzej Mateja
Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego (Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w roku budżetowym 2021) - (16:28)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik.
PRZECIW(1):
Rafał Zmuda
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Teodor Okos
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Andrzej Mateja

 

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu nr XVII/2020 Rady Gminy.