Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu kwietniu 2020 r.

 

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski:

- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów,

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,

- Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

odbędzie się 27 kwietnia 2020r. (poniedziałek)  o godz. 14.00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice przy ul. Opolskiej 9a w Kosorowicach.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy;
  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski;
  • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości  Walidrogi.

       2. Rozpatrzenie spraw bieżących.

 

Przewodniczący Rady Gminy