Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu kwietniu 2020 r.

 

Posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski:

- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów,

- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,

- Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

odbędzie się 27 kwietnia 2020r. (poniedziałek)  o godz. 14.00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice przy ul. Opolskiej 9a w Kosorowicach.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski;
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości  Walidrogi.

       2. Rozpatrzenie spraw bieżących.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2020
  przez: Joanna Gebauer
 • opublikowano:
  17-04-2020 14:48
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  17-04-2020 14:53
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 104
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: