Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Walidrogi

Uchwała Nr XVIII/    /2020
Rady Gminy  Tarnów Opolski
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
 

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości  Walidrogi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 15 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:                                                                                                                                                                            

 §1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonej działką nr 232/150 o pow. 0,0354 ha k.m. 1 położona w miejscowości Walidrogi  zapisana w księdze wieczystej nr OP1O/00076105/4 w Sądzie Rejonowym w Opolu stanowiąca własność Gminy Tarnów Opolski, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych oznaczoną działką nr  842/114  o pow. 0.0387 ha k.m. 1 położona w miejscowości Walidrogi zapisana w księdze wieczystej  nr  OP1O/00005813/2  w Sądzie Rejonowym w Opolu.                                                              

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Walidrogi.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2020
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  17-04-2020 15:19
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  17-04-2020 15:32
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 71
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: