Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 27.04.2020 r.

Imienny wykaz głosowań radnych
Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XVIII/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

 

Głosowanie nad wnioskiem komisji o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium (16:08)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Jan Czech, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Ewa Szymik.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad porządkiem obrad po zmianach (16:08)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Jan Czech, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Przyjęcie protokołu nr XVI/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. (16:09)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Przyjęcie protokołu nr XVII/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (16:09)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019”. (16:44)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Jan Czech, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Waldemar Wilk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości  Walidrogi (16:46)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Teodor Okos, Rafał Zmuda
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad WNIOSKIEM nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej (16:50)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Jan Czech, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad wnioskiem nr 9/2020 Komisji Oświaty (16:55)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Teodor Okos, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Jan Czech, Michał Wacławczyk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad wnioskiem nr 10/2020 Komisji Oświaty (16:55)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Jan Czech, Teodor Okos, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Joanna Woszek.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu nr XVIII /2020 Rady Gminy.