Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok

 

Na sesji Rady Gminy Tarnów Opolski, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury - Filia Kosorowice przy ul. Opolskiej 9a w Kosorowicach, Rada Gminy Tarnów Opolski rozpatrzy raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Tarnów Opolski. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – a więc 28 czerwca 2020 r. (piątek).  Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie zgłoszeń do dnia 26 czerwca 2020 r. (piątek) Zgłoszenia mieszkańców Gminy Tarnów Opolski przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta (na parterze). 

PDFRaport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok.pdf (469,09KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.187.2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.pdf (2,76MB)