Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok

 

Na sesji Rady Gminy Tarnów Opolski, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2209 r. (poniedziałek)  o godz. 9.00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury - Filia Kosorowice przy ul. Opolskiej 9a w Kosorowicach, Rada Gminy Tarnów Opolski rozpatrzy raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Tarnów Opolski. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – a więc 28 czerwca 2020 r. (piątek).  Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie zgłoszeń do dnia 26 czerwca 2020 r. (piątek) Zgłoszenia mieszkańców Gminy Tarnów Opolski przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta (na parterze). 

PDFRaport o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.187.2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-04-2020
  przez: Czesław Bargiel
 • opublikowano:
  28-04-2020 11:25
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  13-05-2020 16:08
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 100
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: