Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski-wyrobisko Miedziana

                                         Tarnów Opolski, 2006-04-07
GT-OŚ-DŚ 7627/01/05

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski

Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 06.04.2006r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na prowadzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „MIEDZIANA” w miejscowości Miedziana, gm. Tarnów Opolski.

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małgorzata Łukomska
data wytworzenia: 07.04.2006r
Metryczka
  • opublikowano:
    09-05-2006 10:11
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    10-05-2006 13:00
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: