Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

zawiadomienie- budowa chodnika Kosorowice-Tarnów Opolski

                                                                                                        Tarnów Opolski, 2006-05-10

GT-OŚ-DŚ. 7627/04/06

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 10-05-2006r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pawła Kuneckiego działającego w imieniu Gminy Tarnów Opolski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1172 O Ozimek – Przywory wraz z odwodnieniem na odcinku pomiędzy miejscowościami Tarnów Opolski - Kosorowice”.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, uzyskać wyjaśnienie    w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju   nr 2 w godzinach urzędowania.

 

informację wytworzył(a): Jolanta Bioły
za treść odpowiada: Małogorzata Łukomska
data wytworzenia: 10.05.2006r
Metryczka
  • opublikowano:
    10-05-2006 13:04
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: