Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/140/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Walidrogi

UCHWAŁA NR XVIII/140/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 27 kwietnia 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości  Walidrogi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonej działką nr 232/150 o pow. 0,0354 ha k.m 1 położona w miejscowości Walidrogi zapisana w księdze wieczystej nr OP1O/00076105/4 w Sądzie Rejonowym w Opolu stanowiąca własność Gminy Tarnów Opolski, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych oznaczona działką nr  842/114  o pow. 0,0387 ha k.m 1 położona w miejscowości  Walidrogi zapisana w księdze wieczystej  nr  OP1O/00005813/2  w Sądzie Rejonowym w Opolu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PDFUchwała Nr XVIII/140/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Walidrogi.pdf