Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/140/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Walidrogi

UCHWAŁA NR XVIII/140/2020
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 27 kwietnia 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości  Walidrogi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonej działką nr 232/150 o pow. 0,0354 ha k.m 1 położona w miejscowości Walidrogi zapisana w księdze wieczystej nr OP1O/00076105/4 w Sądzie Rejonowym w Opolu stanowiąca własność Gminy Tarnów Opolski, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych oznaczona działką nr  842/114  o pow. 0,0387 ha k.m 1 położona w miejscowości  Walidrogi zapisana w księdze wieczystej  nr  OP1O/00005813/2  w Sądzie Rejonowym w Opolu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PDFUchwała Nr XVIII/140/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Walidrogi.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2020
  przez: Rada Gminy
 • opublikowano:
  30-04-2020 09:01
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  30-04-2020 13:13
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 72
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: