Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 8 maja 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 8 maja 2020 r. (piątek) o godz.15:00

w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice

w Kosorowicach  ul. Opolska 9a

odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy;
  2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji,

            - przedstawienie porządku obrad sesji.

3.  Podejmowanie uchwał:

  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Tarnów Opolski.
  1. Zakończenie sesji.                                                                                                    

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.