Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych

Tarnów Opolski 2007-08-08

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI


     Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 32 i 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że dniu 08-08-2007r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Ryszard i Kazimiera Mroczek, Tarnów Opolski, ul. Nakielska 4a, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych” w Tarnowie Opolskim. Wniosek oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest do wglądu w Urzędzie Gminy pok. 3 w godzinach urzędowania.  
W związku z powyższym w terminie 21 - dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi w/w zamierzenia jak i również składać na piśmie ewentualne uwagi i wnioski.     

 

                                                                          Tarnów Opolski, 2007-08-08
 
GT-OŚ-DŚ. 7627/05/07
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 08-08-2007r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Ryszard i Kazimiera Mroczek, Tarnów Opolski, ul. Nakielska 4a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia  - „Budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych” w Tarnowie Opolskim.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, uzyskać wyjaśnienie  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju   nr 3 w godzinach urzędowania.
Wniosek został wycofany przez inwestora.
 
za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
data wytworzenia: 08.08.2007r
Metryczka
  • opublikowano:
    08-08-2007 10:18
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    23-10-2007 11:40
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: