Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy - remont drogi gminnej- ul. Celna Tarnów Opolski

                                                                          Tarnów Opolski, 2007-06-27
 
GT-OŚ-DŚ. 7627/02/07
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 27.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Tomasza Sokulskiego działającego w imieniu Gminy Tarnów Opolski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej – ulica Celna w miejscowości Tarnów Opolski.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, uzyskać wyjaśnienie   w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju  nr 3 w godzinach urzędowania.
 
 
 
Tarnów Opolski, 2007.08.22
 
 
GT-OŚ-DŚ 7627/02/06
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Tomasza Sokulskiego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej - ul. Celnej w m. Tarnów Opolski”
Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Tarnów Opolski, 2007-09-03
GT-OŚ-DŚ 7627/02/07
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski
 
 
 
 
 
Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 28.08.2007r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na remoncie drogi gminnej – ul. Celna w m. Tarnowie Opolskim.
 
 


Podpisano Wójt Gminy
za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
data wytworzenia: 08.08.2007
Metryczka
  • opublikowano:
    08-08-2007 10:05
    przez: Jolanta Bioły
  • zmodyfikowano:
    05-11-2007 14:10
    przez: Jolanta Bioły
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: