Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy - budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych

                                                                            Tarnów Opolski, 2007-10-01
 
GT-OŚ-DŚ. 7627/06/07
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 01-10-2007r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek  Ryszarda i Kazimiery Mroczek, ul. J. Brzechwy 4 B, Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia  - „Budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych” planowanej w Tarnowie Opolskim przy ul. Nakielskiej 4a.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, uzyskać wyjaśnienie  w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania.
 
                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                    Zygmunt Cichoń


 
Tarnów Opolski, 2008-01-29
 
 
GT-OŚ-DŚ 7627/06/07
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
 
Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa Ryszarda i Kazimiery Mroczek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych” zlok. w m. Tarnów Opolski przy ul. Nakielskiej 4A.
Z zebranymi w sprawie dowodami można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, pokój nr 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
 
  

                                                                                                        Wójt Gminy 
                                                                                                     Zygmunt Cichoń

 

 

Tarnów Opolski, 2008-02-07
GT-OŚ-DŚ 7627/06/07
 
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski
 
 
 
Zgodnie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:
- w dniu 07.02.2008r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa zakładu do produkcji karmy dla zwierząt domowych” w Tarnowie Opolskim, ul. Nakielska 4A

                                                                                                         Wójt Gminy 
                                                                                                     Zygmunt Cichoń

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2007.10.01