Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.187.2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.187.2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.pdf

 

Zarządzenie Nr OR.0050.187.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy
w debacie nad raportem o stanie gminy

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się wzór zgłoszenia mieszkańca gminy Tarnów Opolski do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2019 rok wraz z listą osób popierających zgłoszenie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Tarnowie Opolskim oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim www.bip.tarnowopolski.pl i www.tarnowopolski.pl .

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2020
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  13-05-2020 15:57
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  13-05-2020 16:00
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 41
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: