Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.187.2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.187.2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.pdf

 

Zarządzenie Nr OR.0050.187.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy
w debacie nad raportem o stanie gminy

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się wzór zgłoszenia mieszkańca gminy Tarnów Opolski do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2019 rok wraz z listą osób popierających zgłoszenie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Tarnowie Opolskim oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim www.bip.tarnowopolski.pl i www.tarnowopolski.pl .

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz