Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa stacji pomiarowej Q=15 000 Nm3/h w m. Przywory


 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
 
 
Na podstawie art. 32 w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 4a i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że:
 
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowa Stacji pomiarowej o przepustowości Q=15 000 Nm3/h
w miejscowości Przywory”.
 
Wnioskodawca: BUG GAZOBUDOWA Sp. z o.o.  
41-800 Zabrze, ul. Wolności 339       
 
Inwestor: Operator Gazowych Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
                        44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 54
                       
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w Urzędzie Gminy Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6 w dni robocze w godzinach pracy urzędu (pok. nr 3).
 
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
                                                                            /-/
                                                                                              Zygmunt Cichoń
 
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 11-07-2008

 

 

 
Tarnów Opolski, 2008-11-05
 
OŚ - DŚ 7627/10/08
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI
 
 w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz. 150 ze zm.)  Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  „Budowa Stacji pomiarowej o przepustowości Q=15 000 Nm3/h w miejscowości Przywory”
1.      Decyzja wydana została dla inwestora: Operator Gazowych Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 54
2.      Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6,  46-050 Tarnów Opolski
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski
       -/-
       Zygmunt Cichoń
 

 
Podmiot udostępniający:  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 07-11-2008