Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzje środowiskowe - 2009r

 

 

 
Tarnów Opolski, 2009-11-09
 
OŚ-DŚ 7627/09/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że podjęta została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa warsztatu mechaniki i elektroniki samochodowej dla samochodów o masie całkowitej do 3,5 t na działce nr 2154/508 w Przyworach”, gm. Tarnów Opolski
1.      Decyzja została wydana dla inwestora Pana Piotra Kala,ul. Wiejska 64, Przywory
2.      Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
 
 
 
 
 
-        Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
-        Tablica ogłoszeń miejscowości Przywory
-        Internet
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2009-11-09

 

 

 

 


 

Tarnów Opolski, 2009-10-27
 
OŚ-DŚ 7627/11/09
 
 
 
 
 OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski działając zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
 
zawiadamia,
 
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, pokój nr 3, zamieszczone zostały informacje o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poprawie jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz wymianę okien.
 
Decyzja wydana została dla inwestora - Gmina Tarnów Opolski
 
 
Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
 
 
 
 
 
-        Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
-        Tablica ogłoszeń miejscowości Tarnów Opolski
-        Internet

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2009-10-27

 

 


 

 


 

Tarnów Opolski, 2009-10-12
 
OŚ-DŚ 7627/10/09
 
 
 
 
 OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski działając zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
 
zawiadamia,
 
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, pokój nr 3, zamieszczone zostały informacje o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim.
 
Decyzja wydana została dla inwestora:
Dom Dziecka im. J. Korczaka,
ul. Korczaka 1,
46-050 Tarnów Opolski
 
 
 Wójt Gminy
Zygmunt Cichoń
 
 
 
 
-        Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
-        Tablica ogłoszeń miejscowości Tarnów Opolski
-        Internet
 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2009-10-12

 


 


 

Tarnów Opolski, 2009-09-11
 
OŚ-DŚ 7627/07/09
 
 
 
 
 OBWIESZCZENIE
 
 
Wójt Gminy Tarnów Opolski działając zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
 
zawiadamia,
 
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, pokój nr 3, zamieszczone zostały informacje o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim wraz z budową kotłowni opalanej gazem ziemnym i wymianą instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Mikołaja Kopernika 10.
 
Decyzja wydana została dla inwestora - Gmina Tarnów Opolski
 
 
 
Wójt Gminy    
Zygmunt Cichoń
 
 
 
-        Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
-        Tablica ogłoszeń miejscowości Tarnów Opolski
-        Internet
 
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2009-09-11