Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu czerwcu 2020 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu czerwcu 2020 r.

 

23.06.2020 r. (wtorek) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy  za rok 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu;
 2. Projektu uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy Tarnów Opolski za rok 2019;
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski wotum zaufania;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;
 6. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy;
 8. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład   mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski;
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2020/2021;
 10. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości  Tarnów Opolski;
 11. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski;
 12. Projekt uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Raszowa;
 13. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości w miejscowości  Nakło; 
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi;
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poszerzenia obszaru wydobycia kruszyw na terenie gminy Tarnów Opolski;
 16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany zapisów prawa miejscowego (z dnia 2 kwietnia 2020 r.);
 17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany zapisów prawa miejscowego (z dnia 31 maja 2020 r.).

  2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

24.06.2020 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;

2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

24.06.2020 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza projektów uchwał- jak wyżej;

2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice, w Kosorowicach ul. Opolska 9a.

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ dr Rudolf Urban

 

Otrzymują: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.

PDFTerminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu czerwcu 2020 r_.pdf