Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.198.2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie ustalenia ceny dla nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zmiany w miejscowości Tarnów Opolski

Zarządzenie Nr. OR.0050.198.2020
Wójta Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia   25 czerwca   2020 r.  

 

 

w sprawie: ustalenia ceny dla nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w miejscowości  Tarnów Opolski.

 

               

            Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art.67 ust.3 ustawy  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  (tj.Dz.U z 2020 r.poz.65)

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala  się cenę  nieruchomości dla działki gminnej o nr 2406/126 o pow.0,0049 ha  km 4 w wysokości: 1633 zł  na działki nr 916/412 w wysokości: 133 zł i dz.nr 975/138 w wysokości: 467 zł położonych w miejscowości  Tarnów Opolski przy ul. Dworcowej.

Do zamiany zostanie wykonana dopłata na rzecz Gminy Tarnów Opolski.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.198.2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie ustalenia ceny dla nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zmiany w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2020
  przez: Urszula Konieczny
 • opublikowano:
  25-06-2020 11:55
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  25-06-2020 13:57
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 19
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: