Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.199.2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie zmiany nieruchomości położonych w miejscowości Tarnów Opolski

ZARZĄDZENIE  Nr.OR.0050. 199.2020   
WÓJTA  GMINY  TARNÓW  OPOLSKI

z dnia 25 czerwca  2020 r.

 

w sprawie : zamiany nieruchomości położonych w miejscowości  Tarnów Opolski .

                 

               Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. poz.713) w związku z art.13 ust.1 , art.15 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami( Dz U z 2020 r. poz.65)

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza , co następuje :

                                                        
                                § 1

 

Dokonuje się zamiany nieruchomości oznaczonej działką nr 2406/126 o pow.0,0049 ha  km4 obręb  Tarnów Op zapisanej w księdze wieczystej OP1O/000761141/8 stanowiącej własność Gminy Tarnów Opolski  na działkę nr 975/138 o pow.0,0014 ha km 4, 916/412 o pow.0,0004 km 5  obręb Tarnów Op zapisanych w księdze wieczystej OP1O/00110827/2 w Sądzie Rejonowym w Opolu stanowiąca własność osób fizycznych.

 

                                                                                         § 2

 

Zamiana nieruchomości nastąpi  zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 

                                                                                          § 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gospodarki Terenowej

 

                                                                                           § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.199.2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie zmiany nieruchomości położonych w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2020
  przez: Urszula Konieczny
 • opublikowano:
  25-06-2020 11:59
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  26-06-2020 12:32
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 20
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: