Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.0050.200.2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie ogłoszeniawykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zmiany w miejscowości Tarnów Opolski

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.200.2020
WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI


z dnia  25 czerwca  2020 r.-

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do zbycia w drodze zamiany w miejscowości  Tarnów Opolski.              

 

               Na podstawie art.30 ust 1i2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (Dz.U z 2020 r.  poz.713) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2020 r. poz.65)

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza , co następuje :

                                                                      § 1

Ogłasza się wykaz na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości  Tarnów Opolski, wykaz ten stanowi integralną część niniejszego zarządzenia

                                                                     § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gospodarki Terenowej.

                                                                    § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.200.2020 z dnia 25.06.2020 w sprawie ogłoszeniawykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zmiany w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2020
  przez: Joanna Gebauer
 • opublikowano:
  25-06-2020 12:01
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  25-06-2020 13:52
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 19
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: