Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.197.2020 z dnia 23.06.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących

Zarządzenie Nr OR 0050.197.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 23 czerwca 2020 roku

 

 

w sprawie zmian w  planie dochodów i wydatków bieżących

 

Na podstawie art. 257, pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o  finansach  publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę                                                             27 350,00 zł

    

Dział       751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

                           i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                           27 350,00 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej                                    27 350,00 zł

§              2010     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację       27 350,00 zł

                             zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

                             innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     

  

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę                                                             27 350,00 zł 

  

Dział       751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

                           i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                          27 350,00 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej                                   27 350,00 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                     27 350,00 zł

§            3030     Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                              27 350,00 zł 

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.bip.tarnowopolski.pl.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia.


PDFZarządzenie Nr OR.0050.197.2020 z dnia 23.06.2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków bieżących.pdf