Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 0050.202.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 1.07.2020 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2020 roku,

  Zarządzenie nr 0050.202.2020

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 1.07.2020

w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych

dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2020 roku

Na podstawie z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 pkt 1) lit. a i ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, ze zm.), art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) i 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.), uchwały  nr XIV.108.2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2020 roku.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl, w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski  www.tarnowopolski.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Zamówień Publicznych i Promocji

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie OR.0050.202.2020 w sprawie naboru do programu wymiany pieców.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.202.2020 w sprawie naboru do programu wymiany pieców.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.202.2020 w sprawie naboru do programu wymiany pieców.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2020
  przez: Marcin Kazin
 • opublikowano:
  01-07-2020 14:23
  przez: Marcin Kazin
 • zmodyfikowano:
  01-07-2020 14:24
  przez: Marcin Kazin
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Tarnów Opolski
  odwiedzin: 11
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: