Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 0050.204.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02.07.2020 w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Nakło

Zarządzenie Nr OR.0050.204.2020
Wójta Gminy w Tarnowie Opolskim

z dnia  2 lipca  2020  r.

 

w sprawie:  ustalenia ceny na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Nakło

.                

 

            Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.poz.713 ze zm) art.67 ust.3 i art.68 ust.1 pkt 6  ustawy  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. jednolity tekst (/Dz.U z 2020 r.poz.65 ze zm.)

Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się cenę nieruchomości w wysokości: 15 zł po uwzględnieniu udzielonej 99% bonifikaty  dla działki oznaczonej nr 1814/107 o pow.0,0036 ha km 3 obręb Nakło .

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej i Inwestycji .

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PDFZarządzenie nr 0050.204.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 02.07.2020 w sprawie ustalenia ceny na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Nakło.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2020
  przez: Urszula Konieczny
 • opublikowano:
  02-07-2020 14:12
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  02-07-2020 14:16
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
  odwiedzin: 13
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: