Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 30.06.2020 r.

Imienny wykaz głosowań radnych
Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XX/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad (15:15)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przyjęcie protokołu sesji z dnia 27 kwietnia 2020r. (15:16)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Teodor Okos, Michał Wacławczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przyjęcie protokołu sesji z dnia 8 maja 2020r. (15:16)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Andrzej Klama

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu; (15:55)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Jan Czech, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2019; (15:56)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Jan Czech, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Tarnów Opolski. (15:57)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Jan Czech, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (16:01)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad zmianą nazwy zadania nr 14 w załączniku nr 1 uchwały (16:08)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Jan Czech

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020; (16:09)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych; (16:10)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Jan Czech, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Teodor Okos, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy; (16:10)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Jan Czech, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Andrzej Klama

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski; (16:11)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Andrzej Klama

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tarnów Opolski na rok szkolny 2020/2021; (16:11)

Wyniki imienne:

ZA(15):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Jan Czech, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Tarnów Opolski; (16:12)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Jan Czech, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Tarnów Opolski; (16:13)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Teodor Okos

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Raszowa; (16:13)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Anna Gebauer, Jan Czech, Rafał Zmuda

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Nakło; (16:14)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Teodor Okos, Rudolf Urban

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi; (16:14)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Rafał Zmuda

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poszerzenia obszaru wydobycia kruszyw na terenie gminy Tarnów Opolski; (16:15)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Szymon Dyga, Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Andrzej Klama, Andrzej Mateja

PRZECIW(1):

Rafał Zmuda

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Anna Gebauer

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany zapisów prawa miejscowego (z dnia 2 kwietnia 2020r.); (16:16)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Jan Czech, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Zmuda

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany zapisów prawa miejscowego (z dnia 31 maja 2020r.); (16:18)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Jan Czech

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Rafał Zmuda

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Nr 26/2020  Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (16:28)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Jan Czech, Andrzej Mateja

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Anna Gebauer, Alfred Kobienia

Wystąpiły problemy techniczne u radnej Anny Gebauer. Głosowanie zostało ponownie przeprowadzone.

Ponowne głosowanie nad wnioskiem Nr 26/2020 Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (16:30)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Jan Czech, Krzysztof Halupczok

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Nr 11/2020 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów (16:35)

Wyniki imienne:

ZA(4):

Rafał Zmuda, Jan Czech, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Waldemar Schreiber

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(10):

Andrzej Klama, Anna Gebauer, Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia

Wystąpiły problemy techniczne u większości radnych. Głosowanie zostało ponownie przeprowadzone.

Ponowne głosowanie nad wnioskiem Nr 11/2020 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów (16:38)

Wyniki imienne:

ZA(7):

Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Jan Czech, Andrzej Mateja

PRZECIW(2):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Szymon Dyga

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Nr 37/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (16:44)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Teodor Okos, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jan Czech

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Nr 38/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (16:45)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Jan Czech

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Nr 39/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (16:46)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Szymon Dyga, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Nr 40/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (16:50)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Nr 41/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (16:50)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Szymon Dyga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Nr 42/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (16:51)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Jan Czech, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Rafał Zmuda

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Radnego Andrzeja Klamy (16:53)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Anna Gebauer, Jan Czech.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Radnego Waldemara Wilka (16:57)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Jan Czech, Teodor Okos, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

Głosowanie nad wnioskiem Rudolfa Urbana (16:59)

Wyniki imienne:

ZA(14):

Jan Czech, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Alfred Kobienia

DOCXImienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 30.06.2020 r..docx