Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji

Najpóźniej na początku na listopada 2012r. rozpoczynają się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Opolskim.

Wykonawca zamierza rozpocząć prace w pierwszej kolejności od ulic: Dębowa, Zawadzkiego ( pomiędzy ul. Nakielską i Poprzeczną ), Wrzosowa, Słonecznikowa, Różana oraz Św. Jacka.

UWAGA!

Pragniemy poinformować mieszkańców Tarnowa Opolskiego, którzy nie zapoznali się jeszcze z projektem a po zapoznaniu się z nim stwierdzą, że przyłącza do posesji będących ich własnością nie zostały uwzględnione w projekcie, o możliwości złożenia wniosku o wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

 
Wnioski takie mogą zostać rozpatrzone pozytywnie tylko pod warunkiem złożenia ich    (wg. danych na dzień dzisiejszy) do końca 2012 r. i tylko w następujących przypadkach:
 
  1. posesja znajduje się przy projektowanym kanale głównym kanalizacji sanitarnej i znajduje się na niej budynek mieszkalny,
  2. posesja znajduje się przy projektowanym kanale głównym kanalizacji sanitarnej i właściciel posiada ważną decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego.

Przedłuża się termin składania wniosków o przyłącza do kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Tarnów Opolski, Nakło, Miedziana do końca stycznia 2013r.

Dla ułatwienia Państwu możliwości sprawdzenia, czy włączenie Państwa posesji do kanalizacji sanitarnej ujęto w projekcie, zamieściliśmy poniżej kopie rysunków projektu.

 
Na poniższych rysunkach kolorem czarnym oznaczono projektowaną kanalizację sanitarną:
- linia ciągła czarna – kanalizacja sanitarna,
- linia przerywana czarna – przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 
 
Mieszkańcy mają również możliwość zapoznania się z projektem w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 5 w Tarnowie Opolskim oraz w biurze Wykonawcy mieszczącym się przy ul. Kopernika w Tarnowie Opolskim lub w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Tarnów Opolski.
 
Po upewnieniu się, że w projekcie nie przewidziano przyłączenia danej posesji do kanalizacji sanitarnej właściciel nieruchomości może złożyć stosowny wniosek pod adresem:
 
JRP Wodociągi i Kanalizacja w Opolu, ul Oleska 64, 45-222 Opole
 
lub za pośrednictwem :
 
1) Urzędu Gminy Tarnów Opolski przy ul. Dworcowej 6, 46-050 Tarnów Opolski,
2) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Cmentarnej 5, 46-050 Tarnów Opolski.
 
Planowany termin zakończenia prac: maj 2014 rok.
Przed ww. terminem odbiór ścieków  nie będzie możliwy.
 
Dokumentację dotyczącą przetargu na zadanie: „Kontrakt 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski realizowanego w ramach Projektu "TRIAS OPOLSKI              - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski     - IIetap" oraz Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski.”
 
znajdą Państwo na stronie http://www.wikopole.com.pl/przetargi/ pod pozycją z dnia 03.04.2012 a rysunki w punkcie „III.4 Dokumentacja Projektowa” cz.1 i cz.2
 

Ze względu na zbliżający się okres zimowy prace związane z wymianą/przebudową sieci wodociągowej rozpoczną się w przyszłym roku.

 

Podmiot udostępniający: Wójt
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystian Smolka
Data wytworzenia: 2012-10-25