Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2019 rok

 

Lp.

 

Nazwa aktu prawnego

 

Numer

z dnia

Sprawa

 1.

Zarządzenie

OR.120.1.2019

02.01.2019

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Tarnów Opolski na rok 2019

 2.

Zarządzenie

 

OR.120.2.2019

 

02.01.2019

w sprawie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa

 3.

Zarządzenie

 

OR.120.3.2019

 

03.01.2019

w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników jednostki budżetowej do zaciągania zobowiązań i dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

 4.

Zarządzenie

 

OR.120.4.2019

 

10.01.2019

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 5.

Zarządzenie

OR.120.5.2019

10.01.2019

ANULOWANO

 6.

Zarządzenie

OR.120.6.2019

06.02.2019

w sprawie zmian w budżecie

 7.

Zarządzenie

OR.120.7.2019

11.02.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Jacka w miejscowości Tarnów Opolski

 8.

Zarządzenie

OR.120.8.2019

01.03.2019

w sprawie zmian w budżecie

 9.

Zarządzenie

OR.120.9.2019

01.03.2019

w sprawie zmian w planie wydatków  budżetowych

 10.

Zarządzenie

OR.120.10.2019

27.03.2019

w sprawie zmian w budżecie

 11.

Zarządzenie

OR.120.11.2019

01.04.2019

w sprawie wyznaczenia pracownika do prowadzenia kontroli materiałów niejawnych

 12.

Zarządzenie

OR.120.12.2019

02.04.2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

 13.

Zarządzenie

OR.120.13.2019

02.04.2019

w sprawie wprowadzenia instrukcji ochrony danych osobowych

 14.

Zarządzenie

OR.120.14.2019

02.04.2019

w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych

 15.

Zarządzenie

OR.120.15.2019

10.04.2019

w sprawie zmian w budżecie

 16.

Zarządzenie

OR.120.16.2019

12.04.2019

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

 17.

Zarządzenie

OR.120.17.2019

17.04.2019

w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 18.

Zarządzenie

OR.120.18.2019

17.04.2019

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

19.

Zarządzenie

OR.120.19.2019

17.04.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

 19/1.

Zarządzenie

OR.120.19/1.2019

17.04.2019

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Miedziana

 20.

Zarządzenie

OR.120.20.2019

14.05.2019

w sprawie określenia misji i celów Urzędu Gminy  Tarnów Opolski

 21.

Zarządzenie

OR.120.21.2019

14.05.2019

w sprawie zmian w budżecie

 22.

Zarządzenie

OR.120.22.2019

20.05.2019

w sprawie aktualizacji wprowadzonej instrukcji inwentaryzacyjnej oraz zasad obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych
w Urzędzie Gminy Tarnów Op.

 23.

Zarządzenie

OR.120.23.2019

20.05.2019

w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze –Kierownik Jednostki- Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim

 24.

Zarządzenie

OR.120.24.2019

22.05.2019

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Tarnów Opolski

 25.

Zarządzenie

OR.120.25.2019

03.06.2019

w sprawie zmian w budżecie

 26.

Zarządzenie

OR.120.26.2019

03.06.2019

w sprawie instrukcji przechowywani i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. "Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski" w zakresie zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. św. Jacka w miejscowości Tarnów Op. dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nr umowy o dofinansowanie RPOP.06.01.00-16-0013/17-00 z dnia 26.04.2018 r.

 27.

Zarządzenie

OR.120.27.2019

06.06.2019

w sprawie gospodarowania mieniem gminy

 28.

Zarządzenie

OR.120.28.2019

06.06.2019

w sprawie gospodarowania mieniem gminy

 29.

Zarządzenie

OR.120.29.2019

06.06.2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

 30.

Zarządzenie

OR.120.30.2019

27.06.2019

ANULOWANO

 31.

Zarządzenie

OR.120.31.2019

27.06.2019

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Tarnów Opolski

 32.

Zarządzenie

OR.120.32.2019

01.07.2019

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tarnowie Opolskim

 33.

Zarządzenie

OR.120.33.2019

05.07.2019

w sprawie gospodarowania mieniem gminy

 34.

Zarządzenie

OR.120.34.2019

05.07.2019

w sprawie zmian w budżecie

 35.

Zarządzenie

OR.120.35.2019

26.07.2019

w sprawie zmian w budżecie

 36.

Zarządzenie

OR.120.36.2019

26.07.2019

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z zakończeniem działalności Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim

 37.

Zarządzenie

OR.120.37.2019

26.07.2019

w sprawie gospodarowania  mieniem gminy

 37/1

Zarządzenie

OR.120.37/1.2019

26.07.2019

w sprawie gospodarowania  mieniem gminy

 38.

Zarządzenie

OR.120.38.2019

01.08.2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

 39.

Zarządzenie

OR.120.39.2019

02.08.2019

w sprawie zmian w budżecie

 40.

Zarządzenie

OR.120.40.2019

02.08.2019

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania inwentaryzacji odbiorczej ruchomości przekazywanych po wygaszanym Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim

 41.

Zarządzenie

OR.120.41.2019

16.08.2019

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

 42.

Zarządzenie

OR.120.42.2019

16.08.2019

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursów podczas dożynek gminnych w 2019 roku

 43.

Zarządzenie

OR.120.43.2019

22.08.2019

w sprawie zmian w budżecie

 44.

Zarządzenie

OR.120.44.2019

03.09.2019

w sprawie zmian w budżecie

 45.

Zarządzenie

OR.120.45.2019

03.09.2019

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 46.

Zarządzenie

OR.120.46.2019

09.09.2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

 47.

Zarządzenie

OR.120.47.2019

10.09.2019

w sprawie wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze –na zastępstwo za Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim
w Tarnowie Opolskim w pełnym wymiarze czasu pracy

 48.

Zarządzenie

OR.120.48.2019

17.09.2019

w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 49.

Zarządzenie

OR.120.49.2019

17.09.2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 50.

Zarządzenie

OR.120.50.2019

18.09.2019

w sprawie wyznaczania składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor (stanowisko ds. podatków w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim e Referacie Budżetowo-Finansowym

 51.

Zarządzenie

OR.120.51.2019

18.09.2019

w sprawie zmiany rocznego planu kontroli wewnętrznych, podległych jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski na rokn2019

 52.

Zarządzenie

OR.120.52.2019

25.09.2019

w sprawie zmian w budżecie

 53.

Zarządzenie

OR.120.53.2019

07.10.2019

w sprawie zmian w budżecie

 54.

Zarządzenie

OR.120.54.2019

07.10.2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

 55.

Zarządzenie

OR.120.55.2019

30.10.2019

w sprawie zmian w budżecie

 56.

Zarządzenie

OR.120.56.2019

06.11.2019

w sprawie zmian w budżecie

 57.

Zarządzenie

OR.120.57.2019

12.11.2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych

 58.

Zarządzenie

OR.120.58.2019

18.11.2019

w sprawie zmiany rocznego planu kontroli wewnętrznych, podległych jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski
na rok 2019

 59.

Zarządzenie

OR.120.59.2019

20.11.2019

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim do prowadzenia postępowań
w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

 60.

Zarządzenie

OR.120.60.2019

21.11.2019

w sprawie gospodarowania mieniem gminy

 61.

Zarządzenie

OR.120.61.2019

22.11.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych"

 62.

Zarządzenie

OR.120.62.2019

22.11.2019

ANULOWANO

 63.

Zarządzenie

OR.120.63.2019

25.11.2019

w sprawie zmian w planie wydatków bieżących

 64.

Zarządzenie

OR.120.64.2019

25.11.2019

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 65.

Zarządzenie

OR.120.65.2019

05.12.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. "Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski"

 66.

Zarządzenie

OR.120.66.2019

05.12.2019

w sprawie zmian w budżecie

 67.

Zarządzenie

OR.120.67.2019

18.12.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną

 68.

Zarządzenie

OR.120.68.2019

18.12.2019

w sprawie projektu planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa

 69.

Zarządzenie

OR.120.69.2019

18.12.2019

w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Tarnów Opolski na rok 2020

 70.

Zarządzenie

OR.120.70.2019

18.12.2019

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych, podległych jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski
na rok 2020

 71.

Zarządzenie

OR.120.71.2019

20.12.2019

w sprawie zmian w budżecie

 72.

Zarządzenie

OR.120.72.2019

20.12.2019

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytu Wewnętrznego oraz Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

 73.

Zarządzenie

OR.120.73.2019

27.12.2019

w sprawie stosowania metody podzielonej płatności oraz w sprawie stosowania
i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi -"biała lista podatników"
w Gminie Tarnów Opolski

 

74.

 

Zarządzenie OR.120.74.2019 27.12.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
75. Zarządzenie OR.120.75.2019 27.12.2019 w sprawie aktualizacji zasad centralizacji rozliczeń podatku od towaru i usług przez Gminę Tarnów Opolski