Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 204/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


z dnia 5 sierpnia 2020 r.


w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych
w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w związku zuchwałą Sądu Najwyższego zdnia3 sierpnia 2020 r. sygn. akt I NSW 5890/20 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1335), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 28 czerwca 2020 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

Metryczka
 • wytworzono:
  05-08-2020
  przez: Sylwester Marciniak
 • opublikowano:
  06-08-2020 12:27
  przez: Joanna Gebauer
 • zmodyfikowano:
  06-08-2020 12:34
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
  odwiedzin: 66
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: